POZNAJ I ZROZUM ISTOTĘ PROCESÓW, KTÓRYCH NIGDY NIE MOŻNA ZOBACZYĆ W PRAWDZIWYM ŻYCIU

GESTRA AcademyTV

W tej sekcji można zajrzeć do wnętrza prawdziwego systemu pary i kondensatu.
Poznaj i zrozum istotę procesów, których nigdy nie można zobaczyć w prawdziwym życiu.
Obejrzyj ciekawe filmy nakręcone w Bremie, przedstawiające jedyny na świecie model wykonany w skali naturalnej ze szkła, aby dowiedzieć się więcej o tym, co faktycznie dzieje się w systemie pary wodnej i kondensatu.

Deaeration

Ten film pokazuje proces odgazowania termicznego wody zasilającej kotły parowe. Dla wyjaśnienia procesu odgazowania zastosujemy wytwornicę pary firmy GESTRA AG wykonaną ze szkła.

Steam Generation

Ten film pokazuje procesy termodynamiczne zachodzące podczas wytwarzania pary nasyconej w kotle parowym. Do demonstracji procesów użyto parownika wykonanego ze szkła w firmie GESTRA AG, Brema.

Steam Trap UNA 16

Odwadniacz UNA16: Ten film pokazuje odprowadzanie kondensatu za pomocą odwadniacza pływakowego typu UNA 16 zamontowanego w układzie parowym wykonanym ze szkła w firmie GESTRA AG, Brema.

Steam Trap MK45

Odwadniacz MK45: Ten film pokazuje odprowadzanie kondensatu za pomocą odwadniacza termostatycznego z regulatorem membranowym typu MK 45 zamontowanego w układzie parowym wykonanym ze szkła w firmie GESTRA AG, Brema.

Waterhammer

W tym filmie pokazano powstawanie i oddziaływanie impulsów ciśnienia, ogólnie znanych jako uderzenia wodne.