SZKOLENIA GESTRA

Szkolenia GESTRA obejmują zarówno wykłady teoretyczne jak i zadania praktyczne dotyczące systemów kondensatu i automatyki kotłowej.

Szkolenia GESTRA

Oferujemy szeroki zakres szkoleń oraz doradztwo techniczne w zakresie instalacji parowych, kondensatu oraz regulacji przepływu.

Szkolenia firmy GESTRA dostosowywane są swoim zakresem do potrzeb osób biorących w nich udział, bez względu czy prowadzone są w firmie produkcyjnej, biurze projektowym czy dla firm serwisowych.

Szkolenia techniczne firmy GESTRA łączą w sobie część teoretyczną I praktyczną zagadnień takich jak:

  • Podstawowe zasady projektowania układów pary i kondensatu.
  • Projektowanie rurociągów parowych
  • Efektywne wykorzystanie energii w instalacjach parowych
  • Automatyka kotłowa
  • Projektowanie kotłowni parowych