NASZE PRODUKTY SĄ WYTWARZANE TYLKO W NIEMCZECH.

Mamy autoryzowanych przedstawicieli w ponad 70 krajach. Na pewno więc znajdziesz produkty GESTRA blisko siebie.

O nas

GESTRA Polonia Sp. z o.o.

Siedziba: 80-172 Gdańsk, ul. Schuberta 104

Nr KRS: 0000050887
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII
Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 583 000 66 49