POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników (dalej „Użytkownicy") w związku z korzystaniem z serwisu internetowego udostępnianego w domenie www.gestra.pl lub innych domenach administrowanych przez Gestra Polonia spółka z o.o. (dalej „Serwis").

Przez „Usługę" rozumie się usługi realizowane w ramach Serwisu, w szczególności korzystanie z konta internetowego dostępnego poprzez Serwis, a także konkursy i inne podobne akcje organizowane dla Użytkowników Serwisu.

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z Usług (dalej: „Dane Osobowe") jest Gestra Polonia spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000050887, z kapitałem zakładowym 534900 PLN, NIP: 583-000-66-49, REGON: 19057167200000.

Zbiór Danych Osobowych

Zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

Zasady zbierania Danych Osobowych Uzytkowników

 • Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
 • Korzystanie z Usług może wiązać się z koniecznością podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W takim przypadku niepodanie Danych Osobowych może ograniczać możliwość korzystania z Usług.
 • Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być też wymagane w innych uzasadnionych okolicznościach, np. skierowania do Administratora wniosku o przekazanie określonej informacji, o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
 • W przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przy użyciu urządzeń przenośnych, Administrator może pozyskać, w szczególności, dane identyfikacyjne urządzenia przenośnego, operatora usług internetowych oraz abonenta. Zebrane w ten sposób dane będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 • Administrator może przeprowadzać ankiety wśród Użytkowników w celu uzyskania określonych danych demograficznych i profilowych (takich jak wiek, wykształcenie, zawód, zarobki itp.). Wypełnienie ankiety jest zawsze dobrowolne, a zebrane w ten sposób Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób anonimowy i będą wykorzystywane do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom Administratora. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne.

Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania

 • W zakresie uzasadnionym daną Usługą, Administrator może poprosić Użytkownika o podanie w szczególności następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu i faksu oraz adresu poczty elektronicznej. W regulaminie Usługi mogą zostać wskazane inne Dane Osobowe, które Użytkownik powinien podać w celu skorzystania z Usługi.
 • Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia Usług, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

 • Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika i w sytuacjach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.
 • Wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych następuje przez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu w trakcie procedury rejestracyjnej lub innej procedury mającej na celu umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

Informacje handlowe, ankiety

 • Administrator może przesyłać Użytkownikom, w szczególności na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług podmiotów należących do grupy SPIRAX SARCO oraz produktów i usług swoich partnerów, między innymi w formie transmisji internetowych (webcast), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 • Administrator może przesyłać Użytkownikom, w szczególności na podane przez nich adresy e-mail, ankiety, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
 • Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia Usług oraz dostosowania wyświetlanych w Serwisie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził na to zgodę. Administrator może w tym celu powiązać Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi tego Użytkownika i przetwarzanymi już przez Administratora.

Dane związane z przeglądaniem zawartości Serwisu

 • Administrator zbiera informacje dotyczące przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, takie jak liczba i źródło wizyt w danym Serwisie, czas wizyty, przeglądane treści, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania, czy numer IP komputera. Administrator nie łączy takich informacji z Danymi Osobowymi Użytkownika orz nie wykorzystuje ich do identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usługi.
 • Administrator wykorzystuje informacje, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie w celach związanych z badaniem rynku i ruchu internetowego w ramach Serwisu, w celach statystycznych, w szczególności dla oceny zainteresowania treściami zamieszczanymi w Serwisie i ulepszaniem zawartości Serwisu oraz jakości świadczonych usług.
 • Administrator stosuje pliki typu cookie lub podobne. Pliki tego typu umożliwiają Administratorowi, w szczególności, lepsze dostosowanie witryny internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji i zainteresowań Użytkownika. W większości przeglądarek internetowych można kasować pliki typu cookie z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takiego pliku na dysku. Celem uzyskania informacji o tych funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub ekranem pomocy przeglądarki internetowej.

Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

 • Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu lub udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza Serwis. Jeśli w tym trybie nastąpi przekazanie Danych Osobowych innemu administratorowi, przetwarzania Danych Osobowych będzie podlegać polityce ochrony prywatności przyjętej przez takiego administratora.
 • Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:
  a) użytkownik wyrazi na to zgodę lub
  b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
  c) będzie to niezbędne w celu świadczenia Usług.
 • W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Prawa Użytkownika

 • Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
 • W przypadku zmiany Danych Osobowych, Użytkownik powinien zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na spersonalizowanym profilu w Serwisie, jeżeli taki posiada.
 • Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na żądanie Użytkownika i w przypadkach określonych przepisami obowiązującego prawa.
 • Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył regulaminu Serwisu lub jakiejkolwiek Usługi lub obowiązujących przepisów prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Kontakt

 • Użytkownik Serwisu może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego Dane Osobowe.
 • Użytkownik Serwisu może również zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
 • Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: Gestra Polonia spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Schuberta 104, 80-172 Gdańsk tel: (58) 306-10-02 fax: (58) 306-10-03, e-mail: gestra@pl.gestra.com.

Google Analytics

Strona internetowa GESTRA korzysta z mechanizmu Google Analytics do analizy statystyk serwisów www udostępnianego przez firmę Google. W celu zapoznania się z Polityką Prywatności Google Analytics wejdź na stronę https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Jeśli nie chcesz korzystać z mechanizmów Google Analytics zainstaluj dodatek do przeglądarki, który blokuje mechanizm Google.


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Dalsze informacje. OK