POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki stanowią przegląd informacji o tym, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika, gdy odwiedza on naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których osoba użytkownika może zostać zidentyfikowana. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych przedstawiono w naszej polityce prywatności podanej pod niniejszym tekstem.

Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za rejestrację danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe podano w stopce redakcyjnej strony internetowej.

Jak rejestrujemy dane użytkowników?

Dane użytkowników są częściowo gromadzone w oparciu o dobrowolne przekazanie ich przez użytkowników. Przykładowo mogą to być dane podane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina odwiedzin na stronie). Rejestracja tych danych następuje automatycznie, gdy użytkownik wchodzi na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy dane użytkowników?

Część danych jest gromadzona, aby zapewnić bezawaryjne działanie strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu korzystania ze strony.

Jakie prawa posiada użytkownik w odniesieniu do swoich danych?

Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego uzyskania w każdej chwili informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu gromadzenia zapisanych danych osobowych, które go dotyczą. Ponadto ma on prawo do zażądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie oraz w razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych użytkownik może się w każdej chwili skontaktować z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia podmiotów trzecich

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej mogą być przeprowadzane analizy statystyczne zachowania użytkowników podczas surfowania. Do tego celu stosowane są głównie pliki cookie i tak zwane programy do analiz. Analizy zachowania użytkowników podczas surfowania są z reguły przeprowadzane anonimowo; niemożliwe jest powiązanie zachowania podczas surfowania z konkretnym użytkownikiem. Użytkownik może sprzeciwić się przeprowadzaniu takich analiz lub je uniemożliwić poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat podano w poniższej polityce prywatności.

Użytkownik może sprzeciwić się przeprowadzaniu takich analiz. O możliwościach sprzeciwu informujemy w niniejszej polityce prywatności.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron internetowych traktują ochronę danych osobowych użytkowników bardzo poważnie. Dane osobowe użytkowników traktujemy poufnie oraz zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe, to dane, za pomocą których osoba użytkownika może zostać zidentyfikowana. W niniejszej polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśniamy także, w jaki sposób i z jakiego powodu gromadzimy dane.

Zwracamy uwagę na fakt, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja pocztą elektroniczną) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pozbawiona luk ochrona przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Informacja o administratorze

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

GESTRA AG
Münchener Str. 77
28215 Bremen (Brema)

Telefon: +49 421 35 03-0
E-mail: info@de.gestra.com

Administrator to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adres e-mail itp.).

Odwołanie zgody użytkownika na przetwarzanie danych

Wiele operacji związanych z przetwarzaniem danych jest możliwych wyłącznie po jednoznacznym wyrażeniu zgody przez użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną wcześniej zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną. Odwołanie to nie narusza zgodności z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W razie naruszenia prawa ochrony danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych jest lokalny inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe podano pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do zażądania wydania danych, które przetwarzamy w sposób zautomatyzowany na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, jemu lub osobie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli użytkownik zażąda bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, nastąpi to jedynie wówczas, gdy jest to możliwe pod względem technicznym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, jak na przykład zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora strony przez użytkowników, ta strona stosuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że na początku adresu w pasku adresu w przeglądarce zamiast „http://” pojawia się „https://” oraz po symbolu kłódki w pasku adresu.

Jeżeli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane przekazywane nam przez użytkownika nie mogą zostać odczytane przez osoby trzecie.

Informacja, zablokowanie, usunięcie

W ramach obowiązujących postanowień ustawowych użytkownik ma w każdej chwili prawo do nieodpłatnej informacji o zapisanych danych osobowych, które go dotyczą, o ich pochodzeniu i odbiorcach oraz o celu przetwarzania danych, a także w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej kwestii oraz w razie dodatkowych pytań dotyczących danych osobowych użytkownik może się w każdej chwili skontaktować z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec otrzymywania reklam w wiadomościach e-mail

Niniejszym nie wyraża się zgody na wykorzystanie danych kontaktowych, publikowanych w ramach obowiązku podania stopki redakcyjnej, w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w razie przesyłania niechcianych informacji reklamowych, takich jak spam itp.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych

W naszym przedsiębiorstwie ustanowiliśmy inspektora ochrony danych.

Herrn Rechtsanwalt Tobias K. Eicke
MERENTIS DataSec GmbH
Kurfürstenallee 130
28211 Bremen

 

4. Rejestracja danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Strony internetowe stosują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby uczynić naszą ofertę bardziej skuteczną, bezpieczniejszą i bardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookie to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez jego przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu użytkownika, dopóki nie zostaną przez niego usunięte. Pliki te umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może w taki sposób ustawić swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i decydować pojedynczo o ich zaakceptowaniu lub wykluczyć akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach bądź zawsze, a także aktywować automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może skutkować ograniczeniem funkcjonalności tej strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne w celu realizacji elektronicznej operacji komunikacji lub w celu udostępnienia określonych, wybranych przez użytkownika funkcji (np. funkcja koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu bezawaryjnego i zoptymalizowanego udostępniania swoich usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki logów serwera

Operator stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tak zwanych plikach logów serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie nam przekazuje. Są to:

  • typ i wersja przeglądarki,
  • używany system operacyjny,
  • referrer URL (strona, z której nastąpiło przekierowanie),
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp,
  • godzina zapytania serwera,
  • adres IP.

Nie następuje łączenie tych danych z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

Jeżeli użytkownik przesyła nam zapytania za pomocą formularza kontaktowego, informacje podane przez niego w formularzu zapytania, łącznie z podanymi tam danymi kontaktowymi, są przez nas zapisywane w celu obsługi zapytania oraz w razie pytań dodatkowych. Bez zgody użytkownika nie przekazujemy tych danych dalej.

Tym samym przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym następuje wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać tę zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną. Odwołanie to nie narusza zgodności z prawem procesów przetwarzania danych do momentu złożenia odwołania.

Podane przez użytkownika dane w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki użytkownik nie zażąda od nas ich usunięcia, nie odwoła swojej zgody na ich przechowywanie lub nie przestanie istnieć cel przechowywania danych (np. po zakończeniu obsługi zapytania użytkownika). Nie narusza to bezwzględnie obowiązujących postanowień – w szczególności okresów przechowywania.

Rejestracja na stronie internetowej

Użytkownik może zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać na niej z dodatkowych funkcji. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy tylko w celu umożliwienia korzystania z określonej oferty lub usługi, w przypadku której użytkownik dokonał rejestracji. Informacje obowiązkowe podane podczas rejestracji muszą być kompletne. W przeciwnym razie rejestracja zostanie odrzucona.

W przypadku ważnych zmian, przykładowo dotyczących zakresu oferty lub niezbędnych zmian technicznych, wykorzystujemy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby przekazać użytkownikowi tą drogą informację.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji następuje na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną przez siebie zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość pocztą elektroniczną. Odwołanie to nie narusza zgodności z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Dane gromadzone podczas rejestracji są przez nas przechowywane, dopóki użytkownik pozostaje zarejestrowany na naszej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Nie narusza to ustawowych okresów przechowywania.

Przetwarzanie danych (dane klientów i dane umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne w celu utworzenia lub zmiany stosunku prawnego, a także modyfikacji jego treści (podstawowe dane osobowe). Następuje to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane dotyczące korzystania) jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub aby dokonać rozliczenia.

Gromadzone dane klientów są usuwane po zrealizowaniu zlecenia lub zakończeniu stosunku biznesowego. Nie narusza to ustawowych okresów przechowywania.

Przekazywanie danych w przypadku zawarcia umowy dotyczącej usług i treści cyfrowych

Dane osobowe przekazujemy podmiotom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy, przykładowo do instytucji finansowej obsługującej realizację płatności.

Wykraczające ponadto przekazywanie danych nie następuje lub następuje jedynie wówczas, gdy użytkownik jednoznacznie wyraził zgodę na przekazanie danych. Dane użytkownika nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody, przykładowo w celach reklamowych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

5. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji internetowego narzędzia do analizy statystyk Google Analytics. Ich dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics stosuje tak zwane pliki cookie. Są to zapisywane na komputerze użytkownika pliki tekstowe, które umożliwiają analizę korzystania przez niego ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera firmy Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie w Google Analytics następuje na podstawie ar. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie sposobu korzystania ze strony, aby optymalizować zarówno swoją ofertę reklamową, jak i swoją reklamę.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Dzięki temu adres IP użytkownika jest przed przekazaniem do USA skracany przez Google na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które podpisały umowę. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje w celu analizy korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony przez firmę Google z innymi danymi.

Wtyczka przeglądarki

Poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej użytkownik może uniemożliwić zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku niektóre z funkcji tej strony internetowej mogą nie być w pełni dostępne. Ponadto użytkownik może uniemożliwić przesyłanie danych wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Brak zgody na rejestrację danych

Rejestrację danych przez Google Analytics można zablokować, klikając na poniższy link. Zostanie wówczas utworzony plik cookie opt-out, który uniemożliwi rejestrację danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Blokuj Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących wykorzystania danych użytkowników w ramach Google Analytics podano w polityce prywatności firmy Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych na zlecenie


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Dalsze informacje. OK