EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

Zanieczyszczenie wody chłodzącej olejem

Detektor oleju ORGS 11-2 jest wykorzystywany do monitorowania wody chłodzącej pod kątem zanieczyszczenia olejem, np. spowodowanego nieszczelnościami. Podłączenie jednostki alarmowo-regulacyjnej poniżej punktu krytycznego chroni chłodzone instalacje i zapobiega ich kontaminacji.

System wykrywa generalnie wszystkie substancje, które są nierozpuszczalne w wodzie, nie tworzą emulsji, są lżejsze od wody i mają mniejszą niż woda przewodność elektryczną. Alarmów nie powodują oleje antykorozyjne, które tworzą emulsję w wodzie chłodzącej. System jest systemem samomonitorującym na zasadzie aktywacji bezpotencjałowej, tzn. generuje alarm przypadku zakłócenia swojego działania. System zaaprobowany przez Germanischer Lloyd (GL).

 

 

ORGS - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji