GENERAL

Ogólne

Ten rozdział opisuje wszystkie różne metody pomiarów, rodzaje regulacji i funkcje naszych elektrod. Pokazujemy tu także, jak powstają oznaczenia typologiczne i przedstawiamy zestawienie numerów homologacyjnych naszych produktów. Są w nim także zawarte informacje dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL).