EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

Bezpieczeństwo funkcjonalne (SIL)

Od momentu wprowadzenia norm IEC 61508 i IEC 61511 dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego (SIL) panuje wciąż rosnące zapotrzebowanie na sprzęt analityczny oraz instrumenty technologiczne spełniające wymogi klasyfikacji Poziomów Nienaruszalności Bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level). Dyrektywy europejskie EN 12952 i 12953 wymagają przeprowadzania analizy ryzyka dla każdej z funkcji przyrządu ograniczającego oraz wdrożenie odpowiednich poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa.

Uwaga 1 brzmi: "Typowe wymogi Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) dotyczące systemów bezpieczeństwa kotłów wymagają co najmniej poziomu SIL 2".

Bezpieczeństwo funkcjonalne jest częścią bezpieczeństwa ogólnego systemu, zależnego od poprawnego działania istotnych dla bezpieczeństwa (pod)systemów oraz oprzyrządowania zewnętrznego służącego do redukcji ryzyka. Oznacza to, że bezpieczeństwo funkcjonalne stanowi zaledwie aspekt częściowy bezpieczeństwa ogólnego. Inne kwestie, takie jak bezpieczeństwo elektryczne, ochrona przeciwpożarowa i ochrona przed promieniowaniem itd. nie wchodzą w zakres bezpieczeństwa funkcjonalnego.

W nowoczesnych systemach funkcje bezpieczeństwa są coraz częściej realizowane przez systemy elektroniczne, a w szczególności systemy programowalne. W konsekwencji fundamentalnym wyzwaniem w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego jest zapewnienie prawidłowego działania skomplikowanych systemów programowalnych. Konieczne jest w związku z tym opracowanie odpowiednich metod zapobiegania awariom systemowym (spowodowanym zazwyczaj błędem ludzkim popełnionym w trakcie fazy specyfikacji i implementacji systemu) oraz kontrolowania usterek, atypowych zdarzeń oraz braku działania (zazwyczaj wskutek zjawisk fizycznych). Używa się w tym kontekście wyrażenia "bezpieczeństwo funkcjonalne funkcji ochronnej lub funkcji bezpieczeństwa".

Norma europejska IEC 61508 "Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych/elektronicznych/programowalnych elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem" definiuje różne aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego (programowalnych) systemów elektrycznych lub elektronicznych.

 

Informacja firmy GESTRA o Poziomach Nienaruszalności Bezpieczeństwa (angielski)