EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

Metody pomiaru w zakresie regulacji i ograniczania poziomu

Metoda przewodnościowa

Poziom wody jest mierzony pomiędzy końcówkami elektrod i ścianą zbiornika/rury ochronnej lub elektrody referencyjnej i analizowany; następnie na podstawie wyniku analizy system ocenia, czy konieczne jest ograniczenie poziomu. Warunkiem skutecznego stosowania tej metody jest elektrycznie przewodzące medium. Alarmy "o wysokim poziomie integralności" ciągle monitorują odporność izolacji i przepływ prądu przez kabel elektrody. Oprócz funkcji samomonitorowania regulator elektroniczny przeprowadza autotest obejmujący także styki wyjściowe. Jednostki "o wysokim poziomie integralności" są wymagane w przypadku kotłów o ciśnieniu roboczym > 0,5 bar. W systemach przewodnościowych wartość aktywacji jest ustawiana przez odpowiednia skracanie końcówek elektrod.

Alarmy "o wysokim poziomie integralności" posiadają certyfikację SIL.
SPECTORmodul SIL 3,
SPECTORbus SIL 2

SPECTORbus obejmujący elementy: NRG 1.-40 / NRS 1-40 (LW); NNRG 1.-41 / NRS 1-41 (HW)
SPECTORmodul obejmujący elementy: NRG 1.-50 / NRS 1-50 (LW); NRG 1.-51 / NRS 1-51 (HW)

Metoda pojemnościowa

Końcówka elektrody i ściana zbiornika/rura ochronna (element referencyjny) tworzą razem kondensator. Medium dielektrycznym jest powietrze lub wypełniacz. Zmiana poziomu pociąga za sobą zmianę pojemności pomiędzy elektrodą i elementem referencyjnym ze względu na zmienne proporcje stałych dielektrycznych powietrza i wypełniacza. Powoduje to z kolei zmianę sygnału wyjściowego czujnika, którego wartość jest proporcjonalna do wysokości poziomu wody. Wartość aktywacji można ustawiać w sterowniku elektronicznym i powielać przez równoległe łączenie kilku sterowników elektronicznych.

SPECTORbus obejmujący elementy: NRG 26-40 / NRS 2-40 wzgl. NRR 2-40
SPECTORmodul obejmujący elementy: NRG 26-21 wzgl. NRGT 26-1 / NRS 2-5. wzgl. NRR 2-5