EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

Metoda pomiaru przewodności

Metoda dwuelektrodowego pomiaru przewodności

Napięcie przemienne jest przykładane do dwóch końcówek elektrod (polaryzacja); przepływ prądu jest wprost proporcjonalny do przewodności właściwej medium. Metoda ta jest stosowana głównie w mediach czystych od 0,5 do 500 µS/cm (np. generatorach pary, zbiornikach skroplin/wody zasilającej, wytwornicach pary > PN 40 itd.).

SPECTORbus obejmujący elementy: LRG 1.-40 / LRR 1-40
SPECTORmodul obejmujący elementy: LRGT 1.-1 / LR. 1-5

Metoda czteroelektrodowego pomiaru przewodności

Metoda pomiaru czteroelektrodowego jest stosowana w celu zwiększenia dokładności pomiarów i wykluczenia polaryzacji. W przypadku tej metody pomiaru elektrody przewodzące prąd są odseparowane od elektrod przewodzących napięcie, co umożliwia przeprowadzanie pomiarów w znacznym stopniu kompensujących kontaminację, bez użycia prądu, a więc bez polaryzacji. Metoda ta jest głównie stosowana w wodzie kotłowej o wysokiej przewodności, od 100 do 10 000 µS/cm (np. w przemysłowych wytwornicach pary do PN 40).

SPECTORbus obejmujący elementy: LRG 1.-41 / LRR 1-40
SPECTORmodul obejmujący elementy: LRGT 16-2 / LR. 1-5

Kompensacja temperatury

W instalacjach, w których panują temperatury > 25°C, istotne znaczenia ma wpływ temperatury na przewodność. Przewodność znacznie rośnie wskutek dysocjacji elektrolitycznej (rozkładu materii). Stopień dysocjacji ˜ 3 – 5%/ °C. W przypadku manualnej kompensacji temperatury wpływ temperatury na normalną temperaturą roboczą jest kompensowany na podstawie pomiaru porównawczego przeprowadzanego przy użyciu chłodnicy pomiarowej. Fluktuacje ciśnienia/temperatury powodują zmiany mierzonej wartości przewodności. W przypadku automatycznej kompensacji temperatury mierzona i wskazywana wartość oparta jest zawsze na temperaturze podstawowej równej 25°C, ponieważ fluktuacje ciśnienia/temperatury są ciągle kompensowane.