EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

Metody pomiaru w zakresie regulacji i ograniczania temperatury

SPECTORbus

Jako samomonitorujący ogranicznik temperatury system ten obejmuje termostat NRS 1-40.1, termometr rezystancyjny Pt100 typu TRG 5-6.. i przedwzmacniacz TRV 5-40. Wskazuje on temperaturę odcięcia i temperaturę rzeczywistą i posiada atest jako urządzenie "o wysokim stopniu integralności" zgodne z wymogami normy EN 12952/..53. W razie przekroczenia ustawionej wartości granicznej system generuje alarm i wyłącza oraz blokuje palnik. Posiada certyfikat zgodności z poziomem SIL 2 wydany przez TÜV.

Jako ogranicznik temperatury system ten obejmuje termostat NRS 5-40, termometr rezystancyjny Pt100 typu TRG 5-63.. i przedwzmacniacz TRV 5-40. Generuje on alarm w chwili osiągnięcia wartości granicznych MIN/MAX albo zmienia tryb pracy pompy mieszającej z trybu zasilania na tryb powrotny do wytwornicy gorącej wody.

SPECTORmodul

Jako samomonitorujący monitor temperatury system składa się z termostatu TRS 5-50 wskazującego temperaturę odcięcia i temperaturę rzeczywistą oraz termometru rezystancyjnego Pt100 typu TRG 5-. . Może być używany jako samomonitorujący ogranicznik temperatury w połączeniu z blokadą zewnętrzną zgodnie z wymogami normy EN 14597. Posiada certyfikat zgodności z poziomem SIL 3 wydany przez TÜV. W razie przekroczenia ustawionej wartości granicznej system generuje alarm i wyłącza oraz blokuje palnik.

Jako monitor temperatury zgodny z normą EN 14597 system obejmuje termostat TRS 5-52 typu MIN/MAX i czujnik temperatury TRG 5-6. Jednostka generuje alarm w chwili osiągnięcia wartości granicznych MIN/MAX.