EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

System magistralny CAN

System SPECTORbus przekazuje dane w postaci cyfrowej z czujnika do sterownika elektronicznego znajdującego się w szafie sterowniczej. Zapewnia to stabilna, zaawansowana technicznie magistrala CAN (Controller Area Network). Za pośrednictwem magistrali CAN można też integrować z systemem dodatkowe czujniki i wzmacniacze sygnałów.

Oprócz zapewnianej przez opisaną wyżej technologię możliwości aktywnego monitorowania kabli system oferuje wiele korzyści w zakresie projektowania, instalacji, spektrum wskazań i optymalizacji otwartych oraz zamkniętych obwodów regulacyjnych.

Standaryzowany protokół sieciowy zapewnia niezwykle wszechstronne możliwości konfiguracji. Dzisiaj protokół CANopen jest stosowany w urządzeniach medycznych, elektronicznych systemach spedycyjnych, transporcie publicznym oraz systemach regulacji palników i kotłów w centrach produkcji energii.

Parametryzacja regulatorów CAN wymaga jednego terminalu obsługowego URB. W połączeniu z terminalem obsługowym SPECTORcontrol i otwartym oraz zamkniętym systemem regulacji i sygnalizacji, SPECTORbus zapewnia dwukierunkową komunikację ze sterownikiem palnika, centralną sterownią lub - za pośrednictwem sieci UMTS - partnerem serwisowym.