EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

Hot-water plants with the SPECTORmodul

Technology - compact and easy to operate

Ciepłownie wodne z systemem SPECTORmodul

Ciepłownie wodne to systemy pracujące przy temperaturach powyżej 110°C panujących w kotle i orurowaniu. Podobnie jak w przypadku kotłów parowych, także kotły grzewcze, zbiorniki wody zasilającej i naczynia rozprężeniowe są wyposażone w komponenty z serii SPECTORmodul.

Są one ograniczone do najważniejszych funkcji podstawowych, co zapewnia im maksymalny poziom bezpieczeństwa eksploatacji. Spełniają wymogi dotyczące pracy bez nadzoru, określone np. w normie EN 12953 czy TRD 604 (72h).