EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

SPECTORmodul SIL 3 certified

State-of-the-art safety technology!

Regulacja poziomu i ograniczanie poziomu maksymalnego

Regulacja poziomu wody zasilajacej i naczynia cisnieniowego zapewnia wielostopniowa elektroda przewodnosciowa NRG 16-52.
Czujnik poziomu NRS 1-55 jest uzywany jako regulator drugiego stopnia (pompa WL/WYL), podczas gdy czujnik NRS 1-52 zapewnia generowanie oddzielnego alarmu wysokiego poziomu.

Wartosci aktywacji wielopoziomowej elektrody regulacyjnej ustawia sie przez odpowiednie skrócenie koncówek indywidualnych elektrod.

Prospekt SPECTORmodul
NRS 1-52 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
NRS 1-54 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
NRG 16-52 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji