EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

SPECTORbus SIL 2 certified

Be sure to minimise risks with reliable technology

Alarm wysokiego poziomu

Systemowa redukcja uszkodzeń kotłów

Hochwassersicherung SPECTORbus SIL 2

Oferowane przez firmę GESTRA nowe ograniczniki poziomu z rodziny SPECTOR to już piąta generacja tych komponentów bezpieczeństwa. Nowe produkty zapewniają rozwiązania zgodne z aktualną literaturą techniczną, zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji i redukujące jej koszt. Normy europejskie EN 12952 i EN 12953 dotyczące instalacji kotłowych wymagają w przyszłości przeprowadzania analizy ryzyka w odniesieniu do każdego ogranicznika i zapewniania odpowiedniego Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL). System bezpieczeństwa instalacji kotłowej musi spełniać co najmniej wymogi poziomu SIL 2.

Alarm wysokiego poziomu z użyciem elementów NRG 16-41 i NRS 1-41

W połączeniu z elektrodą poziomu NRG 16-41 i regulatorem NRS 1-41 alarm ten tworzy system "o wysokim poziomie integralności" z funkcją okresowego autotestu i monitorowania przekaźników wyjściowych. Jest przeznaczony do stosowania w instalacjach parowych i wodnych zgodnie z normami TRD 401, TRD 602, TRD 604, EN 12952/..53. Jego instalacja elektryczna jest zgodna z wymogami literatury technicznej dotyczącymi obwodów bezpieczeństwa i normy EN 50156. Zarówno regulator, jak i czujnik poziomu korzystają z protokołu CANopen.

Prospekt SPECTORbus
NRS 1-41 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
NRG 16-41 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji