EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

SPECTORbus SIL 2 certified

Be sure to minimise risks with reliable technology

Alarm niskiego poziomu

Systemowa redukcja uszkodzeń kotłów

Messgerät zur Wassermangelsicherung

Oferowane przez firmę GESTRA nowe ograniczniki poziomu z rodziny SPECTOR to już piąta generacja tych komponentów bezpieczeństwa. Nowe produkty zapewniają rozwiązania zgodne z aktualną literaturą techniczną, zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji i redukujące jej koszt. Normy europejskie EN 12952 i EN 12953 dotyczące instalacji kotłowych wymagają w przyszłości przeprowadzania analizy ryzyka w odniesieniu do każdego ogranicznika i zapewniania odpowiedniego Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL). System bezpieczeństwa instalacji kotłowej musi spełniać co najmniej wymogi poziomu SIL 2.

Alarm niskiego poziomu z użyciem elementów NRG 16-40 i NRS 1-40

Alarmy te stanowią połączenie elektrody poziomu NRG 16-40 i regulatora poziomu NRS 1-40.1. Jednostki są dostępne w wariantach "konwencjonalnym" i "o wysokim poziomie integralności". Ich odpowiednie zakresy zastosowań są opisane w literaturze technicznej i oparte na właściwym dla instalacji potencjale ryzyka. Podstawą może tutaj być maksymalne ciśnienie robocze (TRD 701 1 bar; PED 0,5 bar) albo objętość wody w kotle (TRD 802). Zarówno regulator, jak i czujnik poziomu korzystają z protokołu CANopen.

 

Prospekt SPECTORbus
NRS 1-40 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
NRG 16-40 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji