EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

SPECTORbus

Be sure to minimise risks with reliable technology

Ciągła regulacja poziomu wody

Messgerät zur kontinuierlichen Wasserstandregelung

Ciągła regulacja poziomu zapewnia ekonomiczną eksploatację, poprawę jakości pary i możliwość adaptacji nawet do bardzo niestabilnych systemów.

System pomiaru i regulacji poziomu obejmuje elektrodę poziomu NRG 26-40 oraz regulator proporcjonalny NRR2-40. Elektroda NRG 26-40 wykorzystuje zasadę pomiaru pojemności, pozwalającą na ciągłą kontrolę poziomu w zdefiniowanym przedziale wartości pomiarowych w mediach elektrycznie przewodzących i nieprzewodzących. Wartości poziomu wody są przekazywane przy użyciu protokołu CANopen.

Regulator poziomu posiada dwie wartości granicznej, do każdej z których przyporządkowana jest określona wartość aktywacji (alarm MAX, pierwszy alarm MIN). Może być też wyposażony w wyjście 4-20 mA jako wyjście wartości rzeczywistej i/lub wyjście modulujące. Dla wszystkich styków można ustawiać opóźnienie czasowe z przedziału od 1 do 25 sek.

 

Prospekt SPECTORbus
NRG 26-40 Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
NRR 2-40 Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
URB Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji