EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

Continuous blowdown with the SPECTORbus

Zawory upustowe Reaktomat BAE o działaniu ciągłym

Modul zum Absalzen

Proces ciągłego parowania w kotle parowym zwiększa zawartość substancji stałych rozpuszczonych w wodzie kotłowej. Musi się ona jednak utrzymywać w przedziale wartości granicznych określonych przez producenta kotła, które są zależne od obowiązujących dyrektyw. Woda kotłowa lub para upustowa wymaga więc ciągłej lub okresowej ewakuacji.

Umożliwiają to zawory BAE. Ich wytrzymałe na zużycie trzonki dysz posiadają specjalną geometrię, dzięki której iglica wprowadzana jest do układu komór rozprężeniowych w pozycji centralnej. Tutaj ma miejsce ciągły upust pary przy bardzo wysokiej różnicy ciśnień. Zawory BAE są przystosowane do pracy w systemach wytwarzania pary zgodnych z wymogami norm TRD 604, EN 12952 i EN 12953.

 

Prospekt SPECTORbus
BAE 46/47 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji