EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

SPECTORmodul Touch

SIL 3 certified

Alarm wysokiego poziomu

Systemowa redukcja uszkodzeń kotłów

Oferowane przez firmę GESTRA nowe ograniczniki poziomu z rodziny SPECTOR to już piąta generacja tych komponentów bezpieczeństwa. Nowe produkty zapewniają rozwiązania zgodne z aktualną literaturą techniczną, zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji i redukujące jej koszt. Normy europejskie EN 12952 i EN 12953 dotyczące instalacji kotłowych wymagają w przyszłości przeprowadzania analizy ryzyka w odniesieniu do każdego ogranicznika i zapewniania odpowiedniego Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL). System bezpieczeństwa instalacji kotłowej musi spełniać co najmniej wymogi poziomu SIL 2. 

Dla alarmu wysokiego poziomu: NRG 16-51 i NRS 1-51

Parametry tych jednostek nie są określane przez literaturę techniczną, lecz przez odbiorniki pary. Oceniają one niebezpieczeństwo przepełnienia lub przedostania się wody do dolnej części instalacji.
Jeżeli potencjał ryzyka jest wysoki, stosuje się jednostki "o wysokim poziomie integralności". Jeżeli nie należy oczekiwać bezpośrednich zagrożeń, wystarczające jest zastosowanie jednostek o "konfiguracji standardowej".

Prospekt SPECTORmodul
NRS 1-51 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
NRG 16-51 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
SRL 6-50 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji