EQUIPMENT FOR ENERGY SUPPLY CENTRES

SPECTORmodul Touch

SIL 3 certified

Alarm niskiego poziomu

Systemowa redukcja uszkodzeń kotłów

Wassermangelreduzierung zur Verhinderung von Kesselschäden

Oferowane przez firmę GESTRA nowe ograniczniki poziomu z rodziny SPECTOR to już piąta generacja tych komponentów bezpieczeństwa. Nowe produkty zapewniają rozwiązania zgodne z aktualną literaturą techniczną, zwiększające bezpieczeństwo eksploatacji i redukujące jej koszt. Normy europejskie EN 12952 i EN 12953 dotyczące instalacji kotłowych wymagają w przyszłości przeprowadzania analizy ryzyka w odniesieniu do każdego ogranicznika i zapewniania odpowiedniego Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL). System bezpieczeństwa instalacji kotłowej musi spełniać co najmniej wymogi poziomu SIL 2.

NRG 16-50 i NRS 1-50 dla alarmu niskiego poziomu

Zgodnie z normami technicznymi EN urządzenia te zostały zaprojektowane i wykonane w sposób spełniający wymogi normy IEC 61508 - Bezpieczeństwo funkcjonalne układów sterowania i posiadają certyfikat zgodności z wymogami klasy SIL 3. Parametry alarmów są zgodne z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych i posiadają numery homologacyjne WE oraz TÜV. Alarmy o "wysokim poziomie integralności" z funkcją okresowego autotestowania monitorują zarówno elektromechaniczną część elektrody, jak i proces analizy danych w regulatorze poziomu.

Prospekt SPECTORmodul
NRS 1-50 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
NRG 16-50 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji
SRL 6-50 - Arkusze danych technicznych i instrukcje instalacji