Poprawa efektywności i podniesienie sprawności w instalacjach pary i kondensatu

Urządzenia techniki cieplnej i zbiorniki

Przy projektowaniu i rozwoju tych produktów GESTRA główną uwagę zwraca na ochronę środowiska. Jakość produkcji jest stale kontrolowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001.

Urządzenia techniki cieplnej GESTRA są projektowane indywidualnie pod potrzeby Klienta, dzięki czemu gwarantują optymalne wykorzystanie energii.

Maksymalne wykorzystanie energii.

W kotłowniach parowych i wodnych wysokotemperaturowych, ciepło tracone w wyniku procesów odsalania i odmulania, może być w łatwy i efektywny sposób wykorzystane dzięki produkowanym przez firmę GESTRA urządzeniom techniki cieplnej. Niezależnie od warunków, możemy przedstawić najlepsze rozwiązanie dla potrzeb klienta. Oszczędzone w ten sposób koszty energii prowadzą do szybszej amortyzacji kosztów inwestycyjnych.

Zbiorniki kondensatu (EN)
Rozprężacze (EN)
Schładzacze pary przegrzanej (EN)
Zbiorniki Wody Zasilającej z pełnym odgazowaniem termicznym (EN)
Wytwornice pary czystej (EN)
Schładzacze mieszające VDM (EN)
Kompensatory uderzeń wodnych w instalacjach kondensatu ED (EN)
Osuszacze pary/powietrza (EN)