Łącznik uniwersalny TS 36

Zwycięski zespół: kompaktowy, wytrzymały odwadniacz o zerowych stratach pary, połączony z wszystkimi zaworami odcinającymi i funkcją odwadniania.

TrapStation TS 36 obejmuje łącznik uniwersalny, dwa zawory odcinające - znajdujące się w łatwo dostępnych pozycjach i oznaczone barwnie w celu zapewniania łatwej i bezpiecznej obsługi - zawór odwadniający z filtrem zanieczyszczeń do usuwania produktów korozji oraz zawór kontrolny. Taka konfiguracja umożliwia błyskawiczne testowanie działania i łatwe czyszczenie odwadniacza. Wydłuża to znacznie jego trwałość użytkową.

Jednostkami funkcyjnymi umożliwiającymi łączenie z łącznikami uniwersalnymi są:

  • Odwadniacze z regulatorem membranowym – MK 36A-71/-72
  • Odwadniacze bimetalowe – BK 36A-7
  • Odwadniacze termostatyczne – DK 36A-7
  • Odwadniacze garnkowe – IB 16A-7