Automatyczny zawór spustowy AK 45

Zastępuje obsługiwane manualnie lub oddzielnie zawory podczas rozruchu

Zawór AK 45 szybko i automatycznie usuwa powietrze i kondensat z systemów parowych przy rozruchu i usuwa resztki płynów po zatrzymaniu systemu. Pełni też funkcję ochronną. Zintegrowana sprężyną umożliwia zaworowi AK 45 otwieranie bez udziału ciśnienia. Zawór zamyka się, gdy ciśnienie robocze wzrośnie do wartości zamykania ustawionej dla zaworu AK 45. Gdy ciśnienie robocze spada poniżej tej wartości, zawór AK 45 jest otwierany siłą sprężyny i usuwa resztki płynów, zapobiegając powstawaniu podciśnienia.

ZASTOSOWANIA

Urządzenie jest przystosowane do wszystkich systemów parowych i kondensatowych:

  • Do odwadniania przy rozruchu i po zatrzymaniu
  • Do ochrony przed mrozem