Sprzęt kontrolny do odwadniaczy VKP 10, VKP 41plus, VKP 41plus Ex

Zapobiega wyciekom pary i spiętrzeniom kondensatu przy użyciu najnowocześniejszej techniki

Odwadniacze ulegają zużyciu. To z kolei powoduje ubytki pary i spiętrzenia kondensatu. Praktyka pokazuje, że współczynnik awarii niesprawnych odwadniaczy wynosi nawet 25%. Współczynnik ten można obniżyć do poniżej 5% przez coroczne przeglądy i wykonywanie koniecznych prac serwisowych.

ZASTOSOWANIA

Odwadniacze wszystkich marek można kontrolować w trakcie eksploatacji przy użyciu pomiarów ultradźwiękowych. Wynik pomiaru ultradźwiękowego jest pokazywany na wyświetlaczu jako odchylenie wskazówki na podziałce albo jako wykres, w zależności od używanego systemu kontrolnego.