Dwupłytowy zawór jednokierunkowy DISCOCHECK BB

do aplikacji przemysłowych

Zawory jednokierunkowe BB są zaworami płytowymi o niewielkiej długości. Ich doskonale właściwości hydrodynamiczne zapewniają minimalizację strat ciśnienia. Niewielka masa zapewnia im wiele zalet w zakresie montażu, transportu i magazynowania.

Są przystosowane do płynów, gazów i pary w systemach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Mogą też jednak być używane w systemach parowych i kondensatowych, układach zasilania wodą oraz przewodach ropy i gazu ziemnego.

Dzięki użyciu odpowiednich sprężyn można je montować w dowolnych pozycjach.