Dwupłytowy zawór jednokierunkowy DISCOCHECK BB z amortyzatorami

do aplikacji specjalnych

Przestoje i usterki pomp mogą powodować spowolnienie przepływu w skomplikowanych układach orurowania, które stanowi zagrożenie dla procesu technologicznego lub pojedynczych sekcji orurowania.

Jeżeli w przypadku orurowań prowadzących płyny występuje zagrożenie udarem wodnym, idealnym remedium są dwupłytowe zawory jednokierunkowe BB z regulowanymi tłumikami.

Medium znajdujące się cylindrach amortyzujących spowalnia zawory w przedziale ostatnich 15° skoku zamykania, dzięki czemu tarcze zaworowe zamykają się wolniej.

Zapobiega to problemom spowodowanym przez udary wodne.