Zawory sterujące GESTRA

Jakość spod znaku GESTRA

Oferta wysokiej jakości zaworów sterujących GESTRA jest dokładnie dostosowana do wymagań klientów.

Zawory są produkowane z wielu różnych materiałów, dostosowanych do warunków konkretnych aplikacji, a ich indywidualne komponenty są ze sobą doskonale zharmonizowane. Zawory mogą też być wytwarzane indywidualnie z materiałów wyspecyfikowanych przez klienta.


Arkusze danych technicznych oraz instrukcje montażu i obsługi