Mechaniczne regulatory ciśnienia i temperatury

Regulacja ciśnienia pary, gazu i płynów we wszystkich sieciach energetycznych i technologicznych

WARIANTY KONSTRUKCYJNE

Type 5801
Redukcja ciśnienia pary, niepalnych gazów obojętnych gazów i płynów we wszystkich sieciach energetycznych i technologicznych bez konieczności wykorzystywania energii pomocniczej.

Type 5610
Stabilizator ciśnienia zapewnia stałe ciśnienie pierwotne pary, niepalnych gazów obojętnych i płynów we wszystkich sieciach energetycznych i technologicznych bez konieczności wykorzystywania energii pomocniczej.

Clorius system
Mechaniczny regulator temperatury do sterowania procesami ogrzewania i chłodzenia w liniach przemysłowych, instalacjach budowlanych i sprzęcie morskim.