Zawory sterujące temperaturą wody powrotnej GESTRAMAT BW

Nie wymagają energii zewnętrznej ani konserwacji

Koszt eksploatacji systemów grzewczych zależy w znacznym stopniu od skuteczności utrzymywania wymaganej temperatury roboczej medium.

Można ją zwiększać przy użyciu zaworów sterujących temperaturą wody powrotnej BW, które utrzymują ją na stałym poziomie. Medium grzewcze jest wypompowywane dopiero po schłodzeniu do ustawionej temperatury końcowej. Pozwala to zredukować koszt eksploatacji systemu.

ZASTOSOWANIA

  • BW 31 dla gorącej wody
  • BW 31A do oleju opałowego