Zawory bezpieczeństwa GESTRA GSV

Do usuwania pary wodnej, gazu obojętnego i par oraz płynów.

Zawory bezpieczeństwa chronią systemy i zbiorniki przed nadmiernym ciśnieniem. Stanowią często ostatnie ogniwo łańcucha bezpieczeństwa i muszą być sprawnie działać w każdych warunkach.
Zawory bezpieczeństwa usuwają parę wodną, gazy obojętne, pary i płyny w przypadku wystąpienia w systemie zbyt wysokiego ciśnienia. Po powrocie normalnych warunków roboczych systemu zamykają się i przestają uwalniać medium.


Dane techniczne: Zawory bezpieczeństwa GSV
Arkusze danych technicznych oraz instrukcje montażu i obsługi