Zawory odcinające GESTRA GAV

o prostej konstrukcji gniazda

Te zawory są specjalnie przystosowane do odcinania i redukowania dopływu pary, kondensatu powstającego z pary, oleju i powietrza.

Nadają się idealnie do montażu w liniach technologicznych powyżej i poniżej odwadniaczy. Są umieszczane w rurach obejściowych, systemach sterowanych przez regulatory temperatury lub reduktory ciśnienia i powyżej pomp.